Het Jeugdbeschermingsplein Voorne (JB-plein) is er voor kinderen van 0-18 jaar. Bij deze kinderen is sprake van zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling. En waarbij de hulpverlening voor te weinig verbetering van de situatie heeft gezorgd. Hulpverleners melden daarom deze kinderen bij het JB-plein. Elke melding wordt besproken op het JB-plein. 

Heeft u een afspraak bij het JB-plein en bent u op zoek naar de huisregels? 
Lees hier voor meer informatie.

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je meer weten over het JB-plein? 

Te downloaden folder jeugdbeschermingsplein: