De handelaar is verplicht om in het in- en verkoopregister ook de gegevens van de verkoper van het goed te noteren.

De handelaar aan wie u uw goed voor verkoop aanbiedt, vraagt u daarom om uw legitimatie. Als hij dit niet doet, is hij/zij strafbaar. U kunt dus geen goederen verkopen zonder u te legitimeren. 

Hoe wordt met uw gegevens omgegaan?

Indien u tweedehands goederen verkoopt, worden de gegevens van uw legitimatiebewijs door de handelaar opgenomen in het in- en verkoopregister. Deze gegevens zijn alleen door Politie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren en de handelaar in te zien. Indien uw identificatiebewijs gekopieerd wordt, zal hier door de handelaar een filter over gelegd worden waarbij het duidelijk zichtbaar is dat het om een kopie gaat en er geen misbruik van kan worden gemaakt.