Jan Matthijssenlaan - Hof van Maerlant

Nieuwbouw ontwikkeling Jan Matthijssenlaan

Op de locatie dichtbij de binnenstad, op de plek van de voormalige Rijks-HBS, zullen appartementen en vrijstaande kavels worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling vindt plaats in fases, waarbinnen vrije kavels en appartementen zullen worden verkocht. Deze fases zijn nog in voorbereiding. 

Het college heeft in januari 2020 besloten tot de volgende fasering van de ontwikkeling: 

  • Fase 1: uitgifte 14 kavels gelegen Jan Mathijssenlaan – Het Spui
  • Fase 2: ontwikkeling appartementencomplex - Hof van Maerlant +1 kavel Beatrixlaan
  • Fase 3: uitgifte 6 vrije kavels gelegen Simon Jan Molsingel – Het Spui 

De voorlopige verkoopplanning

  • Fase 1 (14 kavels): 4e kwartaal 2020
  • Fase 2 (27 appartementen): eind september 2020
  • Fase 2 (kavel Beatrixlaan): 2021
  • Fase 3 (6 kavels): 2021/2022

De kavels worden door de gemeente zelf verkocht. De verkoop van fase 1 start in het 4e kwartaal van 2020. De prijzen en (aangepaste) uitgiftevoorwaarden worden eind september/begin oktober 2020 bekend gemaakt. De kavels hebben een grootte van ca. 400 - 600 m2. De start van de openbare verkoop wordt bekend gemaakt in de regionale bladen, op onze gemeentepagina in de krant, de website en via sociale media van zowel de gemeente als via makelaar Kolpa Van der Hoek. Er wordt dan een openbare inschrijving gehouden, waarbij een eventuele notariële loting zal volgen bij veel belangstelling.
 

impressie fases Jan MatthijssenlaanVoortgang voorbereiding 

In de 2e helft van september wordt gestart met het  bouwrijp maken van het “projectgebied kavels”(fase 1 en 3). Voor het bouwverkeer zal er vanaf het moment van bouwrijp maken tot het einde van fase 3 een tijdelijke uitrit komen via de N218 (Groene Kruisweg).

Informatie over het bestemmingsplan kunt u hier vinden

Meer informatie over de ontwikkeling van de kavels?