Verzekering en schade schoolgebouwen


Met het meldingsformulier kunt u vandalismeschade (o.a. graffiti) melden.


Hieronder kunt u de Procedure Verzekering en schade schoolgebouwen en -inventarissen downloaden.

Uitgangspunten bij schade:

 • Altijd proces verbaal laten opmaken.
 • De gemeente heeft de mogelijkheid vooraf de schade te beoordelen.
 • Als de dader bekend is, verhalen. Hier is een aparte procedure voor opgesteld.
 • Ook schade veroorzaakt door leerling, leerkracht c.a. verhalen.
 • Schade registratie rapporteren aan Bestuurlijk Overleg Onderwijs en Overleg Jeugd & Veiligheid.
 • Zowel intern als extern mogelijkheid tot inspraak bieden op de procedure verzekering en schade schoolgebouwen.
 • Op het moment dat deze procedure is vastgelegd – elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken.
  Bijvoorbeeld: op het moment dat de schade niet gemeld wordt bij de politie, zijn de kosten voor het schoolbestuur.
 • De gemeente heeft de verantwoordelijkheid, als lokale overheid, voor het dekken van schade tijdens bijzondere omstandigheden.
 • De gemeente geeft opdracht tot reparatie bij schade vanaf € 1.500.
 • Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van schade en het tijdig en correct melden van schade conform de door de gemeente vastgestelde procedure.
 • Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor brand- en inbraaksignalering.
 • Wederzijds inzet.
 • Nota’s dienen op naam van de gemeente Brielle gezet te worden.
 • Zaken die het schoolbestuur zelf huurt en buiten plaatst, zoals vuil/ krantencontainers, vallen onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Schade dient door schoolbestuur betaald te worden.