Vervoer gevaarlijke stoffen

Volgens de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is het verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren op andere wegen dan die voor dat transport zijn aangewezen. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen slechts op een beperkt aantal wegen wordt toegestaan.

Route

De route gevaarlijke stoffen betreft de N57 en slechts een klein gedeelte van de N218. Dit is alleen het gedeelte vanaf de N57 naar het industrieterrein Seggelant en weer terug naar de N57. Zie hiervoor de routekaart.

Ontheffing

U kunt, als burger, bedrijf of instelling, schriftelijk bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod. Het is dan ook van belang dat u aangeeft waarom u het vervoer niet anders kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.

Waar kunt u terecht?

U kunt ontheffing schriftelijk aanvragen via:

Gemeente Brielle
afdeling VROM
Postbus 101
3230 AC Brielle

Bij de ontheffingsaanvraag moet u het volgende vermelden:

  • gegevens transporteur;
  • welke stoffen worden vervoerd;
  • afleveradres;
  • de te rijden route;
  • motivatie/noodzaak van de aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het bespreken van een verzoek kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, telefoonnummer 0181-471.112.