Verkeers en vervoersplan

Een mix van bereikbaarheid, veiligheid en verblijfskwaliteit

Het GVVP heeft als doel het terugdringen van de nadelige effecten van verkeer en vervoer op de dagelijkse leefomgeving, zodanig dat er een gezond evenwicht  ontstaat tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit.