Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond


De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is een regionale organisatie en bestaat uit 16 gemeenten. De VRR is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en de ambulancezorg. Daarnaast zorgt de VRR voor een goede samenwerking tussen verschillende hulpdiensten en andere overheidsorganisaties (zoals gemeenten, havenbedrijf en de DCMR) vóór, tijdens en ná incidenten, rampen en crises. De VRR geeft adviezen over brandveilig gebruik van gebouwen, inspecteert bedrijven in het haven- en industriegebied op brandveiligheid en zorgt voor afstemming in de crisisaanpak.

Meer informatie

Lees verder op de website van de VRR.