Veiligheidsalliantie

Veiligheidsalliantie regio Rotterdam

De Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners: de 32 gemeenten, het OM en de politie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR ondersteunt de veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio. Door op een energieke en professionele manier krachten te bundelen, laten zij anderen schitteren in de aanpak van veiligheidproblemen en wordt de effectiviteit van het netwerk van de veiligheidspartners vergroot.

De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Onveiligheid trekt zich echter weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom is het efficiƫnter en effectiever het lokale maatwerk in een bredere context in te bedden.

Meer informatie

Lees verder op de website van de VAR.