Veelgestelde vragen RES

Vragen en antwoorden Regionale Energiestrategie (RES)


De RES, wat en waarom

 • Waarom maken we een RES?
 • Wat staat er in de RES?
 • Waarom is er voor 30 energieregio’s gekozen?

RES regio Rotterdam – Den Haag

 • Welke partijen werken samen aan de RES Rotterdam-Den Haag?
 • Wat is de rol van de netbeheerders bij de RES?
 • Hoe ziet de planning voor het maken van de RES er uit?
 • Wat staat er nu precies in de concept RES?
 • Wat betekenen de zoekgebieden voor zonne- en windenergie in de concept-RES? 
 • Wat houdt de Energieverkenning Voorne-Putten in?

Rol inwoners en belanghebbenden

 • Hoe kunnen inwoners meedenken?
 • Waar kunnen inwoners over meedenken?
 • Wat is de rol van de gemeenteraden? 

Opwekken van duurzame elektriciteit

 • Wat is een Twh?
 • Waarom wordt alleen gevraagd naar zonne- en windenergie? 
 • Waarom wordt er niet gekeken naar kernenergie?
 • Waarom wordt er niet gekeken naar waterstof?
 • Kunnen niet gewoon alle windmolens op zee?
 • Kunnen niet gewoon alle daken vol gelegd worden met zonnepanelen?
 • Kunnen we niet beter wachten op nieuwe technologie?
 • Wat zijn de effecten van windenergie op de natuur?
 • Wat is het effect van de bouw en productie van windmolens en zonnepanelen op het milieu?