't Woud

Het bedrijventerrein ‘t Woud is een terrein dat in fases is aangelegd. De eerste uitgiftes dateren uit de jaren ‘60; de laatste uitgiftes uit de jaren ‘90.

Het is een terrein dat bedoeld is voor bedrijven met een sterk lokaal verzorgende danwel toeleverende functie, ambachtelijke bedrijven en startende bedrijven. Parkeren is (beperkt) mogelijk op de openbare weg; voor een belangrijk deel vindt parkeren plaats op eigen terrein. Binnen het bouwvlak van een bouwkavel is een bebouwingspercentage van maximaal 70% toegestaan. De bouwhoogte is beperkt tot maximaal 8 meter.

Op dit bedrijventerrein zijn over het algemeen kleinschalige bedrijven gevestigd. Uitbreidingsmogelijkheden van dit terrein zijn niet meer mogelijk. Het bedrijventerrein is intensief gebruikt en vertoont tekenen van veroudering. Om de kwaliteit van dit terrein ook op langere termijn te behouden zijn ingrepen gewenst. Daarbij dient een koppeling te worden gelegd tussen het functionele en het ruimtelijke gebruik.

Begin 2011 is, mede na raadpleging van de bedrijven die op 't Woud zijn gevestigd, een herstructureringsplan opgesteld en vastgesteld. Om dat plan volledig te kunnen uitvoeren is een bedrag benodigd van ca. € 3 miljoen. Een deel van de benodigde gelden wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Ook de provincie en de stadsregio dragen de komende jaren een aanzienlijk bedrag bij. 

Met onderstaand formulier kunt u meer informatie aanvragen.