Structuurvisie

De gemeenteraad heeft op 8 december 2009 de structuurvisie Brielle vastgesteld. De structuurvisie geeft een overzicht van de ruimtelijk relevante ontwikkelingen, doelstellingen en programmapunten voor de toekomstige ontwikkeling van Brielle tot 2020. De structuurvisie biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en voor een ruimtelijke structuur waarin de cultuurhistorische kwaliteit van Brielle en het goed kunnen wonen en leven in de gemeente centraal staan.

Download hier de structuurvisie Brielle.....