Sportakkoord


  ►  Hoe kunnen we sporten/bewegen, muziek en welzijn betaalbaar houden?


  ►  Hoe houden we de diverse verenigingen vitaal? 


  ►  Hoe kunnen we sport/bewegen, kunst en cultuur en welzijn verbinden?


 


Nationaal sportakkoord inspireert Brielle voor eigen ‘Geuzenakkoord’ 


Waarom een sportakkoord?

Als vereniging of instelling zijn er zorgen en wensen voor de toekomst op het gebied van sport, bewegen, muziek, kunst en welzijn. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. En verenigingen komen onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. 

In Brielle gaan maatschappelijke organisaties en gemeente samen een lokale variant van het nationaal sportakkoord ontwikkelen. Dit lokale sportakkoord krijgt in Brielle de toepasselijke naam ‘Geuzenakkoord’. Op deze wijze krijgen het Brielse verenigingsleven en  maatschappelijke organisaties een extra impuls. 

Doel van het Geuzenakkoord

Hoe vertalen we het nationaal sportakkoord naar onze lokale situatie? Het doel van ons Geuzenakkoord is om de organisatie en de financiën van het sporten, bewegen, kunst & cultuur en welzijn toekomstbestendig te maken. Welke veranderingen gaan er komen, maar ook welke kansen zijn er voor verenigingen! 

Omdat het niet alleen om sporten gaat, maar we ook de verbinding zoeken met organisaties op het gebied van onderwijs, kunst & cultuur, welzijn, zorg is het sportakkoord in Brielle het ‘Geuzenakkoord’ geworden. Het geuzenakkoord is een gezamenlijke verbintenis tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijfsleven en de gemeente. Het verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities.

Afspraken en budget

Voor de totstandkoming van het Geuzenakkoord  stelt het Rijk ondersteuning beschikbaar. Het doel is om het akkoord in het voorjaar van 2020 klaar te hebben. Met het Geuzenakkoord kan Brielle vervolgens in 2020 en 2021 een uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen waarmee afspraken in het Geuzenakkoord in gang gezet kunnen worden.