Seggelant

De gemeente Brielle heeft een zakelijke instelling met een goed gevoel voor de economische belangen van ondermemers in relatie tot de kwaliteit van de stad.

Het bedrijvenpark Seggelant biedt een kwalitatief hoogwaardig vestigingsmilieu voor bedrijven.

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Seggelant zijn de navolgende hoofddoelstellingen in acht genomen:

  • hoofdzakelijk kleinschalige bedrijven. Te denken valt hierbij aan installatiebedrijven, machine(reparatie) bedrijven, schoonmaakbedrijven, drukkerijen, transport- en distributiebedrijven en kleinschalige industriele bedrijven.
  • een gefaseerde ontwikkeling
  • een park met een groen karakter
  • aan de west-, zuid- en oostrand van het park worden representatieve bedrijven gevestigd
  • geen ruimte voor nieuwe bedrijfswoningen
  • de hoofdontsluiting is gelegen aan de westrand van het plangebied.

Architectuur

Het streven is gericht op een zo goed mogelijke presentatie van de bedrijfspanden die harmonieren in het bedrijvenpark. Om een eenheid te bereiken zullen de bedrijfsgebouwen onderling qua karakter, uiterlijk en grootte op elkaar worden afgestemd. Grote contrasten tussen naastliggende panden in grootte en kwaliteit van het materiaalgebruik zullen worden vermeden.

Binnen de marges wordt gestreefd naar een afwisselend en speels bebouwingsbeeld. Er wordt naar gestreefd om de kantoren, showrooms e.d. zoveel mogelijk aan de straatzijde te projecteren. Het kantoorgedeelte dient zich daarbij zoveel mogelijk te manifesteren als een afzonderlijke, herkenbare identiteit. Indien het kantoorgedeelte in het bedrijfsgebouw wordt opgenomen, dient een onderscheiden, eigen expressie aangebracht te worden door een duidelijk andere structuur.

Groenvoorzieningen

Er wordt een groene zone aangelegd aan de west- en zuidrand van het plangebied die wordt voortgezet langs de interne ontsluitingswegen.
Op het bouwperceel wordt eveneens een groenvoorziening van minimaal 10% voorgeschreven.

lnfrastructuur

Afstand tot Rijksweg N57  0,3 km
Rijksweg A1 52 km
metrostation Spijkenisse 14 km
bushalte 1 km
Rotterdam Airport 34 km
Luchthaven Schiphol 97 km

Kavelgrootte

De oppervlakte van de kavels varieert globaal van 1.500 m2 tot ca. 5.000 m2.

Verkoopinformatie

Inmiddels zijn alle kavels verkocht, in optie uitgegeven of gereserveerd.

Informatie

Nadere informatie over alle bedrijfslocaties en potentiĆ«le toekomstige vestigingsmogelijkheden/bedrijfslocaties in Brielle kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Telefoon: 0181-471190

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

Het formulier opent door op de onderstaande link te klikken