Ruimtelijke plannen

Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden, niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Op de website ruimtelijke plannen kunt u de ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels bekijken.

Plannen in voorbereiding

Bekijk hier de bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Dit is de link

Plannen in procedure

Bekijk hier de bestemmingsplannen die in procedure zijn.

Dit is de link

Geldende plannen

Bekijk hier de vastgestelde bestemmingsplannen.

Dit is de link