Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente Brielle maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

De gemeenteraad neemt ieder jaar een besluit over de hoogte van de rioolheffing. De heffing is gebaseerd op het drinkwaterverbruik. De rioolheffing bestaat uit een vast bedrag wanneer het waterverbruik niet meer dan 400 m3 per jaar bedraagt. Voor alle eenheden die meer dan 400 m³ drinkwater per jaar verbruiken, geldt een extra heffing daar bovenop.

In 2019 bedraagt de hoogte van de rioolheffing in de gemeente Brielle € 224,-- als uw waterverbruik kleiner is dan 400 m3 per jaar. Elke 100 m3 daarboven kost € 79,10 extra.

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019