Revitalisering Meeuwenoord Brielle

Meeuwenoord


De wijk Meeuwenoord ligt noordelijk van de Vesting Brielle, grenzend aan de Brielse Maas.

  • Deze wijk is op te delen in het gedeelte Lumeyweg en het gedeelte Van Almondeweg. Deze huizen zijn vanaf de jaren 1960 gebouwd.
  • Er bevindt zich een strook (recreatiegebied) met vakantiewoningen, chalets, caravans, restaurants en een haven.
  • Het meest nieuwe gedeelte “Port Brielle” met nieuwbouw woningen, is bijna gereed. 

In het oudste stuk van de wijk is het zichtbaar dat de uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte niet aan de kwaliteitsstandaarden van de gemeente Brielle meer voldoet. Daarom is in 2014 het plan gemaakt om de wijk te aan te pakken en groot onderhoud te plegen aan de openbare ruimte. De opknapwerkzaamheden zijn uitgesteld geweest in verband met het vrachtverkeer voor de nieuwbouw ‘Waterfront/Port Brielle’.

In samenwerking met de bewonersvereniging Meeuwenoord (BVM)  en de gemeente is op 28 juni 2018 een inloopavond georganiseerd. De bewoners hebben meegedacht over de aangepast planvorming. Met het einde van de nieuwbouw ‘Waterfront/Port Brielle’ in zicht, zijn deze plannen definitief gemaakt om de hele wijk te revitaliseren. 

Wat staat er te gebeuren?

De plannen liggen er. Momenteel moet er een bestek worden gemaakt, waarna de nationale aanbestedingsprocedure kan beginnen.
Als de aannemer bekend is informeren wij u verder over de uitvoering van de plannen.

De werkzaamheden gaan in december 2019 starten. We starten met de “groen” aannemer. Die werkzaamheden richten zich vooral op de oude sportvelden. Wegopbrekingen zijn nog niet aan de orde. Wij verwachten in januari de keuze te hebben gemaakt voor de aannemer die de bestrating zal gaan aanleggen. Vooraf wordt er een gesprek ingepland met uw bewonersvereniging Meeuwenoord en de vereniging Maarland bewoners. In dit gesprek wordt besproken om een goede ontsluiting van de wijk te waarborgen met zo min mogelijk overlast.  

Toezegging revitalisering

De ontwerpplannen liggen inmiddels al even op tafel en in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de grote opknapbeurt voor de wijk Meeuwenoord. De revitalisering start uiterlijk begin 2020. De raad heeft een bedrag van rond de 2 miljoen toegezegd om het plan, zoals het met de bewoners is besproken uit te voeren. 

De revitalisering bestaat uit:

•    Het herstraten en soms herinrichten van de bestrating ;
•    Extra parkeervakken creëren;
•    Enkelen groenvakken opknappen;
•    Er komen speeltuin voorzieningen bij; 
•    Straatverlichting wordt duurzaam uitgevoerd in led verlichting.

Omdat de wijk op de schop gaat wordt de buitenruimte meteen gemaakt. Dat wil zeggen:

•    bovengrondse waterafstroming, 
•    waterberging, 
•    schaduwplaatsen van bomen en planten, 
•    afkoppelen van regenwater. 

Bewoners kunnen zelf hun tuin ontharden, regenpijpen ontkoppelen of groene daken aanleggen.

Hieronder vindt u o.a. de presentatietekening en kunt u als bewoner uw compliment of opmerking achter laten.