Revitalisering Meeuwenoord Brielle

Meeuwenoord


De wijk Meeuwenoord ligt noordelijk van de Vesting Brielle, grenzend aan de Brielse Maas.

  • Deze wijk is op te delen in het gedeelte Lumeyweg en het gedeelte Van Almondeweg. Deze huizen zijn vanaf de jaren 1960 gebouwd.
  • Er bevindt zich een strook (recreatiegebied) met vakantiewoningen, chalets, caravans, restaurants en een haven.
  • Het meest nieuwe gedeelte “Port Brielle” met nieuwbouw woningen, is bijna gereed. 

Wat staat er te gebeuren?

In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de grote opknapbeurt voor de wijk Meeuwenoord. De raad heeft een bedrag van rond de 2 miljoen toegezegd om het plan, zoals het met de bewoners is besproken uit te voeren. De aanbestedingsprocedure voor het project Revitalisering Meeuwenoord is afgerond. JARO B.V. uit Stellendam heeft de opdracht gekregen voor de uitvoering van de werkzaamheden. JARO was één van de drie aannemers die een prijsopgave heeft gedaan voor de revitalisering. Naast de kosten, hebben zij ook een projectplan geschreven waarin ze vragen hebben beantwoord over communicatie, route, planning, energiezuinigheid en duurzame inzetbaarheid.
 


De revitalisering bestaat uit:

•    Het herstraten en soms herinrichten van de bestrating ;
•    Extra parkeervakken creëren;
•    Enkelen groenvakken opknappen;
•    Er komen speeltuin voorzieningen bij; 
•    Straatverlichting wordt duurzaam uitgevoerd in led verlichting.

Omdat de wijk op de schop gaat wordt de buitenruimte meteen gemaakt. Dat wil zeggen:

•    bovengrondse waterafstroming, 
•    waterberging, 
•    schaduwplaatsen van bomen en planten, 
•    afkoppelen van regenwater. 

Bewoners kunnen zelf hun tuin ontharden, regenpijpen ontkoppelen of groene daken aanleggen.

Hieronder vindt u o.a. de presentatietekening en kunt u als bewoner uw compliment of opmerking achter laten.