Revitalisering Meeuwenoord Brielle

Meeuwenoord


De wijk Meeuwenoord ligt noordelijk van de Vesting Brielle, grenzend aan de Brielse Maas.

  • Deze wijk is op te delen in het gedeelte Lumeyweg en het gedeelte Van Almondeweg. Deze huizen zijn in de jaren 1960-1970 gebouwd.
  • Er bevindt zich een strook (recreatiegebied) met vakantiewoningen, chalets, caravans, restaurants en een haven.
  • Het meest nieuwe gedeelte “Port Brielle” met nieuwbouw woningen, is bijna gereed. 

In het oudste stuk van de wijk is het zichtbaar dat de uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte niet aan de kwaliteitsstandaarden van de gemeente Brielle voldoet. Daarom is in 2014 het plan gemaakt om de wijk te aan te pakken en groot onderhoud te plegen aan de openbare ruimte. De werkzaamheden zijn uitgesteld in verband met het vrachtverkeer ten behoeve van de nieuwbouw in de wijk. 

De inwoners van Meeuwenoord hadden graag gezien dat de wijk eerder was aangepakt, maar hebben geduld gehad. Met het einde van de nieuwbouw in zicht, worden er nu nieuwe plannen gemaakt om de hele wijk te revitaliseren. De bewonersvereniging Meeuwenoord (BVM) is hiervoor, als vertegenwoordiging van de bewoners, het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Het gemeentebestuur van Brielle vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij activiteiten in hun directe leefomgeving. Ze zijn daarom uitgenodigd om te participeren in de planvorming middels een inloopavond. 

De nieuwe plannen, met input van de bewoners, zijn in samenspraak met de bewonersvereniging Meeuwenoord voorbereid tot een presentatietekening voor het college van B&W.

Hieronder vindt u de presentatietekening en kunt u als bewoner uw compliment of opmerking achter laten. 

Wat staat er nog te gebeuren?

We krijgen allemaal te maken met klimaatverandering. Omdat de wijk op de schop gaat bekijkt de gemeente de mogelijkheden om met kleine of handige aanpassingen de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Er wordt dan vooral gekeken naar stroombanen van water bij harde regenbuien. U kunt zelf ook meehelpen door minder bestrating in de tuin toe te passen.

Of er een gescheiden rioolsysteem moet worden aangelegd wordt nader onderzocht.

Tijdens de inloopavond bent u op de hoogte gebracht dat de werkzaamheden zullen starten in 2019. Precieze planning is nog niet bekend.