Regionale EnergieStrategie (RES)

Energietransitie – Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we gebruik maken van andere, duurzame manieren om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. Ook gaan we op zoek naar alternatieven voor aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen. 
 

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Om te onderzoeken hoe we de omslag naar duurzame opwekking van elektriciteit kunnen maken, is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Deze energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op het land opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook wordt onderzocht hoe we onderling kunnen samenwerken in de regionale warmtevoorziening. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Bekijk de video hieronder, waarin precies wordt uitgelegd wat de RES inhoudt en/of lees de veelgestelde vragen onder de video.
 

Lees hier de veelgestelde vragen RES

Energieregio Rotterdam-Den Haag

Gemeente Brielle maakt deel uit van de energieregio Rotterdam-Den Haag, samen met:

  • de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Gravenhage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer
  • de waterschappen: Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Hollandse Delta
  • de provincie Zuid-Holland

Proces en planning

Iedere energieregio moet voor 1 oktober 2020 een concept-RES indienen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het NP RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan de RES’sen van de 30 energieregio’s bij elkaar optellen om te kijken of we op koers liggen om de landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie te halen. De energieregio’s krijgen vervolgens tot 1 juni 2021 de tijd om hun RES definitief te maken. Vervolgens wordt de RES iedere twee jaar geactualiseerd. 

Inwoners en belanghebbenden

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne werken mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Rotterdam-Den Haag. In mei en juni 2020 hebben de vier gemeenten gezamenlijk gesprekken gevoerd met hun inwoners, ondernemers en professionele organisaties over het duurzaam opwekken van elektriciteit op Voorne-Putten met behulp van zon en wind. Alle wensen, ideeën en voorkeuren zijn verwerkt in een verslag. De gemeenteraden kunnen dit verslag samen met de eerder opgestelde Energieverkenning Voorne-Putten en de Warmtetransitievisie Voorne-Putten in september gebruiken bij het formuleren van hun wensen en bedenkingen op het concept van de Regionale Energiestrategie (RES).

Energieverkenning Voorne-Putten

Gezamenlijk hebben de vier gemeenten via een energieverkenning laten onderzoeken hoe duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Het eiland Voorne-Putten heeft een uniek en veelzijdig landschap, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Deze energieverkenning geeft een beeld van hoe dit, vanuit het landschap gezien zou kunnen. De gemeenten hebben nog geen standpunt ingenomen over de adviezen uit de energieverkenning. Lees hierover meer op deze pagina

Energieperspectief 2050

In 2019 heeft de energieregio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050 opgesteld. Het Energieperspectief 2050 geeft een gezamenlijk toekomstbeeld van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. Het geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt, maar ook hoe deze energievoorziening kan worden ingepast in ons landschap, denk bijvoorbeeld aan zonnevelden en windmolens. Hierbij houden we rekening met de natuurlijke waarden van ons landschap. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming. 

Nieuws