Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam maakt een vuist tegen georganiseerde criminaliteit, samen met de aangesloten gemeenten en partners in de regio.

Het RIEC is een netwerkorganisatie die fungeert als informatieknooppunt tussen de betrokken partners. Een platform waar een integrale samenwerking tussen deze partners tot stand komt. De samenwerking tussen de partners van het RIEC is vastgelegd in het Regionaal Convenant ten behoeve van de Geïntegreerde Aanpak van Georganiseerde Criminaliteit.

Gespecialiseerd team

Bij het RIEC Rotterdam werken onder meer analisten, juristen en criminologen; een gespecialiseerd team met kennis die gemeenten vaak niet in huis hebben. Bij vermoedens van illegale praktijken in een massagesalon of schimmige handel in onroerend goed kunnen gemeenten hier terecht voor advies en ondersteuning.

Activiteiten in de regio Rotterdam

Het RIEC besteedt veel aandacht aan het vergroten en versterken van de awareness, kennis en alertheid bij gemeenten. Met trainingen en regiobijeenkomsten bijvoorbeeld. Gemeenten worden nadrukkelijk betrokken om aan te geven op welke RIEC-thema’s zij ondersteuning en advies willen, zowel beleidsmatig als gericht op concrete signalen/veiligheidsproblematiek. Het RIEC maakt op diverse thema’s en fenomenen analyses, gericht op integrale interventies. Wij denken mee met het opstellen van criminaliteitsbeeld-analyses en onderhouden een relevant netwerk.

Doelen

Het doel is om gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, worden bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving ingezet. Om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken. Een tweede doel is het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.

Meer informatie

Lees verder op de landelijke website van het RIEC.