Tegemoetkoming in planschade provincie Zuid-Holland

Indien u meent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van provinciale staten dan kunt u aan gedeputeerde staten een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade.

Een aanvraag om tegemoetkoming in schade moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van (één van) de gemeente(n) waarin de schadeoorzaak ligt. Na ontvangst zullen wij de aanvraag onverwijld doorsturen naar gedeputeerde staten. De verdere afhandeling van uw aanvraag gebeurt ook door gedeputeerde staten.

De aanvraag moet worden ingediend door middel van het door gedeputeerde staten vastgestelde formulier.

Meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade bij de provincie Zuid-Holland kunt u vinden op de website van de provincie Zuid-Holland (link opent in een nieuw venster).