“De Rotterdamse Zaak” ondersteunt ondernemers

In de gemeente Brielle woont een flink aantal kleine zelfstandigen / ZZP-ers. Zij vormen een belangrijk deel van de lokale economie. Een deel van deze ondernemers genereert door de crisis nu weinig inkomsten. Deze ondernemers staan voor de keuze om door te gaan of te stoppen met hun bedrijf en werk in loondienst te zoeken of een uitkering aan te vragen. In dat geval kan De Rotterdamse Zaak hen mogelijk ondersteunen in hun ondernemersschap.

De Rotterdamse Zaak heeft als doel ondernemers te versterken. Het is een leerwerkbedrijf waarbinnen vrijwillige ondernemerscoaches van Stichting Ondernemersklankbord (oud-ondernemers) en enthousiaste HBO-studenten samenwerken met het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. 

De Rotterdamse Zaak versterkt ondernemers

Dat ondernemers, ook als ze een beperkt inkomen hebben, doorgaan om van hun bedrijf een succes te maken, siert deze groep. Toch zou het mooi zijn als zij hun inkomen kunnen vergroten, met name ook voor hun directe omgeving. De Rotterdamse Zaak is een fantastische mogelijkheid voor ondernemers om zelf in staat gesteld te worden om het inkomen te vergroten.  Een aantal van deze ondernemers kan overigens ook het advies krijgen om hun onderneming te beëindigen.

Voor een deel van deze ondernemers geldt dat hun beperkte inkomen samenhangt met beperkte ondernemersvaardigheden en matige bedrijfsvoering (administratie). Juist op deze twee punten ondersteunt De Rotterdamse Zaak, zodat de ondernemer daarna zelf weer verder kan gaan. De ondersteuning richt zich bijvoorbeeld op het ordenen van de administratie en debiteuren-/crediteurenbeheer en het opstellen van een marketingplan en verkoopplan.

De kracht van De Rotterdamse Zaak

De kracht van het concept van DRZ zit in de driehoek ondernemer – coach – student, waarbij de laatste twee een ‘meester-gezel’-relatie hebben. De ondernemer krijgt coaching van een ervaren ondernemerscoach van OKB, maar vaak is de ondernemer zelf niet in staat om operationele aspecten van de onderneming op orde te krijgen. De student kan hierbij ondersteunen. Het voordeel voor de ondernemerscoach van OKB is dat de student de ondernemer praktisch ondersteunt, zodat de OKB-coach zich kan concentreren op de coaching. Op deze manier blijft de vaart in het traject.
De combinatie slaat ook bruggen tussen generaties. De student kan de eigen theoretische kennis toetsen aan de praktijk en zijn activiteiten leveren direct voordeel op voor de ondernemer. Naast de ondernemer krijgt ook de student coaching van de OKB-adviseur.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en om u aan te melden als ondernemer  bezoekt u de voorlichtingsbijeenkomsten voor gevestigde ondernemers van Regionaal Bureau Zelfstandigen. Kijk hiervoor op rotterdam.nl/rbz of bel met 010-4984777.