Omgevingsvisie landelijk gebied vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2016 de ‘Omgevingsvisie Landelijk gebied’ heeft vastgesteld. De omgevingsvisie treedt de dag na deze publicatie in werking.

De omgevingsvisie Landelijk gebied heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Brielle. De structuurvisie Brielle, vastgesteld op 8 december 2009, blijft voor het stedelijk gebied van de kernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal van kracht. De ontwerp-omgevingsvisie heeft gedurende zes weken van 13 april tot en met 24 mei 2016 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn tien inhoudelijke reacties ontvangen en deze zijn in behandeling genomen, beantwoord en in de visie verwerkt overeenkomstig de bij het raadsbesluit behorende reactienota inspraak ‘Omgevingsvisie Landelijk gebied’.

U kunt de omgevingsvisie inzien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 uur tot 12:30 uur), Slagveld 36. De omgevingsvisie Landelijk gebied is onderaan deze pagina digitaal te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.