Omgevingsvisie landelijk gebied

De omgevingsvisie Landelijk gebied heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Brielle.

  • Omgevingsvisie landelijk gebied vastgesteld

    Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2016 de ‘Omgevingsvisie Landelijk gebied’ heeft vastgesteld. De omgevingsvisie treedt de dag na deze publicatie in werking.