Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning - alles in één!

Bouwvergunningen kunt u aanvragen in één vergunning: de omgevingsvergunning.

U vraagt dan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aan voor de activiteit "kappen". Wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dat regelt u dus allemaal met één aanvraag.

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. De aanvraag komt automatisch bij de gemeente binnen.

De omgevingsvergunning - uw voordeel!

  • U vraagt de noodzakelijke vergunningen in één keer, in één procedure aan.
  • U dient de vergunning digitaal in, dit scheelt in tijd en kosten. De mogelijkheid uw aanvraag op papier in te dienen blijft voorlopig bestaan.
  • U ontvangt één vergunning, zonder tegenstrijdige eisen.
  • De wettelijke termijn waarbinnen de vergunning afgehandeld wordt is ingekort.
  • Er is één procedure voor bezwaar en beroep.
  • Toezicht en handhaving worden gebundeld uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
  • Voor bouwwerken binnen het beschermd stadsgezicht is altijd een vergunning nodig, ook voor de categorie "vergunningvrije werken".

Het vooroverleg bespaart tijd en kosten

De behandeltermijnen zijn kort. Keerzijde hiervan is dat er geen tijd is om een plan tussentijds aan te passen. Indien bijvoorbeeld de welstandscommissie het plan negatief beoordeelt, betekent dit dat de gehele omgevingsvergunning geweigerd wordt. Om tijd en kosten te besparen is vooroverleg van essentieel belang!!

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente, tel. 0181 - 471111.

Wij zijn graag bereid u te helpen met het voorbereiden van uw aanvraag voor uw (bouw)project. U kunt bij de gemeente Brielle een verzoek om vooroverleg indienen.

U ontvangt dan, afhankelijk van uw verzoek, binnen 3 à 4 weken een indicatie of de voorgenomen (bouw)activiteit haalbaar is, of het bestemmingsplan de voorgenomen activiteit toelaat, of de welstands- of monumentencommissie met uw bouwplan kunnen instemmen en waar u bij het indienen van uw aanvraag nog meer rekening mee moet houden.

Vul hiervoor het Aanvraagformulier toetsing schetsplan in.