Milieuregels

Voor veel bedrijven en instellingen geldt geen vergunningplicht meer. Er gelden algemene milieuregels. Deze algemene milieuregels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Blijkt uit de AIM dat u een melding moet doen?  Dan kunt u uw melding online via de AIM doen.

Omgevingsvergunning

Blijkt uit de internetmodule dat u een vergunning moet aanvragen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt deze vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online.

Bodem-kwaliteitskaart