Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Met schoolgaande kinderen bent u verplicht op vakantie te gaan tijdens de vakantieperioden die de school vaststelt. Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen buiten deze perioden op vakantie te gaan.

Uitzondering

Op grond van de Leerplichtwet 1969 heeft de directeur van de school de bevoegdheid te beslissen of een leerling één keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag met zijn ouders. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.
Van de bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt als het een gezinsvakantie betreft die niet kan worden opgenomen in de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. 

Met opzet wordt in de Wet het meervoud "schoolvakanties" gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan.

Eén of meerdere dagen eerder vertrekken, omdat het rustiger is op de weg, of omdat dat beter uitkomt voor de boeking van de reis zijn geen redenen voor extra verlof. Net als voorgaande jaren zullen er op diverse scholen rond de vakanties controles door de leerplichtambtenaar plaats vinden. Het is mogelijk dat u, als uw kind rond deze vakantie niet op school is, benaderd wordt door de leerplichtambtenaar.

Als verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Op de scholen zijn speciale aanvraagformulieren aanwezig. Bij uw aanvraag moeten bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever) die de noodzaak van bijzonder verlof aantonen worden gevoegd.  Door een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste zes weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig eerst verlof aan te vragen en pas daarna uw vakantie te boeken. U kunt schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen over de vrijstelling.

Informatie

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar van Brielle, mevrouw Adri Coppens, t. 471127, of per e-mail: leerplicht@brielle.nl.