Kwaliteitsverbetering buitengebied

Op 5 juli 2016 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Landelijk gebied vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen onder andere het ruimtelijk beleid voor de lange termijn. Als uitwerking van deze visie stellen we voor de zeekleipolders en de veenpolders een Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied op. Dit Handboek is bedoeld om inwoners en andere initiatiefnemers met veel beelden en concrete tips te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen die passen bij de bestaande gebiedskwaliteiten en -karakteristieken. De tips gaan niet alleen om ruimtelijke/ landschappelijke kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook om cultuurhistorische, ecologische en recreatieve kwaliteiten, ontwikkeling van de plattelandseconomie en om toevoeging van duurzaamheidsmaatregelen.

Het Handboek geeft geen verplichtingen, maar is vooral bedoeld ter inspiratie om met (ruimtelijke) ingrepen bij te dragen aan de kwaliteit van ons buitengebied. Er staan voorbeelden en suggesties in voor de vormgeving van woningen, bedrijven, tuinen en het landschap daar omheen. Ons doel is met het Handboek handvatten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan het buitengebied van Brielle.

Uitnodiging 2e  Dialoogavond ‘Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied’ op 11 april 2017

Wegens een succesvolle 1e dialoogavond op 20 maart 2017, herhalen wij de avond op 11 april 2017 voor belangstellende die niet aanwezig konden zijn op 20 maart 2017. Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over hoe we met de uitstraling van woningen, bedrijven en tuinen extra kwaliteit kunnen toevoegen aan het buitengebied van Brielle. Samen kunnen wij de uitstraling van ons buitengebied bepalen.

Het Handboek geeft geen verplichtingen, maar is vooral bedoeld ter inspiratie om met (ruimtelijke) ingrepen bij te dragen aan de kwaliteit van ons buitengebied. Er staan voorbeelden en suggesties in voor de vormgeving van woningen, bedrijven, tuinen en het landschap daar omheen. Ons doel is met het Handboek handvatten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan het buitengebied van Brielle.

Uitnodiging 2e dialoogavond

Op basis van de Omgevingsvisie hebben we een eerste concept van het Handboek uitgewerkt. We nodigen u graag uit om op basis van dit concept met ons in gesprek te gaan over de verdere invulling. We organiseren hiervoor een dialoogavond op dinsdag 11 april 2017. Wij ontvangen u die avond graag op het Stadskantoor (Leeskamer) aan het Slagveld 36 in Brielle. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Rond 21.30 uur denken we af te kunnen sluiten.

Opzet dialoogavond

Tijdens de bijeenkomst geven we een korte toelichting op het Handboek en de manier waarop we dit hebben opgezet. Ook geven we uitleg over de manier waarop naar ons idee het Handboek kan worden gebruikt en de koppeling van het Handboek met het Omgevingsplan Buitengebied dat wij samen met de gemeente Westvoorne aan het opstellen zijn. Tevens zal op deze avond kort ingegaan worden op de in voorbereiding zijnde herziening van de Welstandsnota en de rol daarvan ten opzichte van het Handboek. Na deze introductie gaan we graag het gesprek met u aan over het Handboek.

Tot slot

Om de avond goed voor te kunnen bereiden vragen wij u zich vooraf aan te melden. U kunt uw aanwezigheid en het aantal personen doorgeven via het e-mailadres grondgebied@brielle.nl of telefonisch aan Riet van Noordennen via 0181-471173. U kunt zich t/m vrijdag 7 april 2017 aanmelden.

Concept Handboek ter inzage

Wanneer u het concept al wilt bekijken dan kunt u deze onderstaand downloaden: