Kwaliteitsverbetering buitengebied

Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied Brielle vastgesteld


Het handboek kwaliteitsverbetering buitengebied Brielle  is op 22 januari 2019 door het college vastgesteld. Het Handboek is een uitwerking van de omgevingsvisie Landelijk gebied.


Het Handboek is bedoeld om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen en inspireren in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen in het buitengebied. Daarnaast is het boek ook bedoeld ter inspiratie voor een ieder die een bestaand erf of gebied wil verfraaien. Het Handboek geeft  voorbeelden en suggesties voor hoe uw woning, bedrijf of tuin er uit zou kunnen zien. Ons doel is met het Handboek handvaten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan onze mooie gemeente.