Kinderopvang

Kinderopvang

Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.

Tegemoetkoming in de kosten

Ouders kunnen, als ze aan voorwaarden voldoen, van de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de beide ouders werken. 
Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u berekenen via de website van de rijksoverheid.

De volgende vormen van kinderopvang vallen onder de Wet kinderopvang:

  • dagopvang - opvang in een crèche of kinderdagverblijf, voor kinderen van nul tot vier jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door;
  • buitenschoolse opvang - opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd vóór en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv dagen van leraren en in de vakanties. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen.
  • gastouderopvang - opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag tegelijkertijd maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau;
  • innovatieve gastouderopvang - een experimentele variant van gastouderopvang. De gastouder mag in dit geval zes ‘niet eigen’ kinderen opvangen.

Register Kinderopvang

Landelijk register KinderopvangIn het Landelijk Register Kinderopvang staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.