Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2016 de ‘Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030’ heeft vastgesteld. De leefbaarheidsvisie  treedt de dag na deze publicatie in werking.

De Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 omschrijft op hoofdlijnen de koers voor Zwartewaal voor de komende jaren. De manier waarop de gemeente denkt deze ontwikkelingen te gaan faciliteren of te gaan realiseren wordt beschreven in de leefbaarheidsagenda. Gedurende een periode van een half jaar zijn er op verschillende momenten gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in Zwartewaal. Tijdens de drie dorpsgesprekken hebben de inwoners van Zwartewaal bepaald welke thema’s zij relevant vinden voor de toekomst van Zwartewaal, hebben zij de belangrijkste opgaven benoemd en geadviseerd over de uitvoering.

De ontwerp-leefbaarheidsvisie heeft gedurende drie weken van 22 september tot en met 12 oktober 2016 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één inhoudelijke reactie ontvangen en deze heeft niet tot wijzigingen geleid in de leefbaarheidsvisie, maar zal wel betrokken worden bij de uitwerking van de leefbaarheidsagenda.

U kunt de Visie Leefbaarheid Zwartewaal  2030 inzien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 uur tot 12:30 uur), Slagveld 36. De Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 is ook hieronder digitaal raadpleegbaar.