Tweede dorpsgesprek leefbaarheidsvisie Zwartewaal

Op 29 juni jl. vond het tweede dorpsgesprek met de inwoners van Zwartewaal plaats. Deze werksessie was het vervolg op de eerste bijeenkomst die op 19 april plaats vond. Circa 40 mensen waren naar ‘De Gaffelaar’ gekomen om deel te nemen aan het dorpsgesprek.

De avond was opgezet als werksessie rondom een viertal thematafels: Passend en vraaggericht wonen, ruimte voor toerisme en recreatie, samenwerken en plekken voor ontmoeting en ontsluitingsstructuur (verkeer en parkeren).

Tijdens de werksessie hebben we veel nuttige informatie opgehaald. Enkele onderwerpen zijn duidelijk en herhaaldelijk naar voren gebracht. Deze informatie zal als input dienen voor de leefbaarheidsvisie, die in concept zal worden voorgelegd aan de inwoners tijdens het derde dorpsgesprek op 7 september a.s.

De dorpsgesprekken zijn en worden nadrukkelijk gevoerd met én voor de inwoners. Dit betekent dat er tijdens de avond geen private en/of politieke standpunten behartigd worden die invloed kunnen hebben op de uitkomst van de dorpsgesprekken. Enkele inwoners hebben duidelijk aangegeven dat dit tijdens het tweede dorpsgesprek wel het geval leek te zijn. Hier zal tijdens het volgende dorpsgesprek strenger op toegezien worden.