Inspraak Concept Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030

Gedurende een periode van een half jaar zijn er op verschillende momenten gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in Zwartewaal. Tijdens de drie dorpsgesprekken hebben de inwoners van Zwartewaal bepaald welke thema’s zij relevant vinden voor de toekomst van Zwartewaal, hebben zij de belangrijkste opgaven benoemd en geadviseerd over de uitvoering.

De Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 omschrijft op hoofdlijnen de koers voor Zwartewaal voor de komende jaren. De manier waarop de gemeente denkt deze ontwikkelingen te gaan faciliteren of te gaan realiseren wordt beschreven in de leefbaarheidsagenda.

Gedurende drie weken, tot 12 oktober 2016, wordt u in de gelegenheid om uw reactie op de concept Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 met ons te delen. Na deze inspraakperiode zal de Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 definitief gemaakt worden. Daarna is het aan de gemeenteraad om de visie en de bijbehorende leefbaarheidsagenda vast te stellen (omstreeks december 2016) en aan het college om handen en voeten aan de uitvoering te geven vanaf 2017.

Mail uw reactie naar zwartewaal@brielle.nl!