Derde dorpsgesprek leefbaarheidsvisie Zwartewaal

Op 7 september jl. vond het derde dorpsgesprek met de inwoners van Zwartewaal plaats. Circa 50 mensen waren naar ‘De Gaffelaar’ gekomen om de presentatie van de leefbaarheidsvisie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst werd de eerste  concept leefbaarheidsvisie gepresenteerd en de leefbaarheidsagenda toegelicht. 

De Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 omschrijft op hoofdlijnen de koers voor Zwartewaal voor de komende jaren. De manier waarop de gemeente denkt deze ontwikkelingen te gaan faciliteren of te gaan realiseren wordt beschreven in de leefbaarheidsagenda.

Na de plenaire presentatie was er de gelegenheid om vragen te stellen aan de projectgroep of aanvullende ideeën aan te dragen. Met de opgehaalde informatie zal de concept leefbaarheidsvisie aangescherpt worden. Over circa 2 weken zal de concept Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 aan u beschikbaar gesteld worden via deze website. Een ieder is dan in de gelegenheid hier nog een laatste reactie op te geven. Daarna zal een definitieve Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 omstreeks het einde van het jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden worden.

Mocht u nog ideeën hebben of wilt u meedenken over de Leefbaarheidsvisie voor Zwartewaal? Laat het ons weten! Mail ons: zwartewaal@brielle.nl.