Integrale visie leefbaarheid Zwartewaal

Denkt u mee over de toekomst van Zwartewaal?

De gemeenteraad van Brielle heeft besloten voor Zwartewaal een visie Leefbaarheid met uitvoeringsprogramma op te stellen.

In een visie Leefbaarheid omschrijft de gemeente haar lange termijnvisie op de leefomgeving. Hierbij wordt nagedacht over onderwerpen als woningbouw, bedrijvigheid, toerisme en recreatie én de sociale componenten van de samenleving. Het uitgangspunt is om de leefbaarheid en de vitaliteit van Zwartewaal te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen identiteit van het dorp, het rijke verenigingsleven en de grote sociale betrokkenheid.

 • Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030 vastgesteld

  Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2016 de ‘Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030’ heeft vastgesteld. De leefbaarheidsvisie  treedt de dag na deze publicatie in werking.

 • Inspraak Concept Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030

  Gedurende een periode van een half jaar zijn er op verschillende momenten gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in Zwartewaal. Tijdens de drie dorpsgesprekken hebben de inwoners van Zwartewaal bepaald welke thema’s zij relevant vinden voor de toekomst van Zwartewaal, hebben zij de belangrijkste opgaven benoemd en geadviseerd over de uitvoering.

 • Derde dorpsgesprek leefbaarheidsvisie Zwartewaal

  Op 7 september jl. vond het derde dorpsgesprek met de inwoners van Zwartewaal plaats. Circa 50 mensen waren naar ‘De Gaffelaar’ gekomen om de presentatie van de leefbaarheidsvisie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst werd de eerste  concept leefbaarheidsvisie gepresenteerd en de leefbaarheidsagenda toegelicht. 

 • Tweede dorpsgesprek leefbaarheidsvisie Zwartewaal

  Op 29 juni jl. vond het tweede dorpsgesprek met de inwoners van Zwartewaal plaats. Deze werksessie was het vervolg op de eerste bijeenkomst die op 19 april plaats vond. Circa 40 mensen waren naar ‘De Gaffelaar’ gekomen om deel te nemen aan het dorpsgesprek.

 • Opbrengst eerste dorpsgesprek Visie Leefbaarheid Zwartewaal

  Op 29 juni organiseren wij een tweede dorpsgesprek waarbij we actief met inwoners van Zwartewaal aan de slag gaan om te schetsen aan de toekomst van het dorp.

 • Mooie opkomst eerste dorpsgesprek Visie Leefbaarheid Zwartewaal

  Op 19 april 2016 vond het eerste dorpsgesprek met de inwoners van Zwartewaal plaats. Deze inloopavond was het startpunt om samen met u het proces te bespreken en in gesprek te gaan over onderwerpen die spelen in het dorp.

 • Posters dorpsgesprek

 • 19 april eerste dorpsgesprek Visie Leefbaarheid Zwartwaal

  De gemeente Brielle vindt het belangrijk om de visie samen met de inwoners van Zwartewaal op te stellen. Als start van deze samenwerking organiseren wij samen met Spacevalue een dorpsgesprek op dinsdag 19 april in de Gaffelaar. Wij nodigen u van harte uit om u tijdens deze inloopavond te laten informeren over het proces en in gesprek te gaan over onderwerpen die spelen in het dorp.

 • De klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal

  Lees meer over de Klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal