Zwartewaal - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 12 maart  2013 het bestemmingsplan ”Zwartewaal” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft  van 29 maart 2013 tot en met 9 mei 2013 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan “Zwartewaal”  met ingang van 10 mei 2013 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan  is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle.

Ook is het hieronder digitaal raadpleegbaar en op de website ruimtelijke plannen.nl.