't Woud - reparatiebesluit bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 8 juni 2014 het reparatiebesluit bestemmingsplan “’t Woud” vastgesteld, om het op 11 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan “’t Woud” op een ondergeschikt onderdeel te repareren.

Het reparatiebesluit heeft van 18 juli 2014 tot en met 28 augustus 2014 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het reparatiebesluit met ingang van 29 augustus 2014 onherroepelijk geworden.

Het reparatiebesluit en het bestemmingsplan zijn in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens zijn deze stukken hieronder in te zien en op ruimtelijke plannen.nl.