Seggelant - bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan “Seggelant” is op 10 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 6 maart 2014 is het bestemmingsplan in werking getreden en op 27 mei 2014, na intrekking van het beroep van de gemeente op de reactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland, is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 tot 12:30 uur), aan het Slagveld 36. De stukken zijn ook hieronder in te zien en op ruimtelijkeplannen.nl.