Ruimte-voor-Ruimte-woningen - bestemmingsplan onherroepelijk

Door de gemeenteraad is op 12 oktober 2010 het bestemmingsplan "Ruimte-voor-Ruimtewoningen" vastgesteld.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan met ingang van 24 december 2010 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien op het stadskantoor. Het bestemmingsplan is ook hieronder in te zien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.


Te downloaden: