Roeivereniging Voorne-Putten - wijzigingsplan onherroepelijk

Hierbij maken wij ingevolge artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Brielle op 8 september 2009 het wijzigingsplan “Roeivereniging Voorne-Putten” heeft vastgesteld.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld. Het wijzigingsplan is met ingang van 23 oktober 2009 onherroepelijk geworden.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op een nieuwe locatie voor de roeivereniging Voorne-Putten aan de Kanaaldijk-West. In het wijzigingsplan is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen een botenberging, een clubhuis en een sanitairgebouw gerealiseerd kunnen worden.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur) in het Stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien.