Oude Goote - bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan “Oude Goote” is op 9 oktober 2007 vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle Op 29 januari 2008 is het bestemmingsplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan "Oude Goote" betreft het gebied tussen de Hossenbosdijk, Veckdijk, Voorweg en het Spui. De Gemeente Brielle wil met de ontwikkeling van Oude Goote circa 500 woningen toevoegen aan het woningbestand. De nieuwe woonwijk Oude Goote zal in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht aansluiten op Nieuwland-Oost. Het woongebied zal op een verantwoorde wijze ingepast worden in het landschap.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur) in het Stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien.

Vragen over de ontwikkeling van Oude Goote? Neem contact op met gemeente Brielle via dit formulier