Nieuwland, Herziening 1 - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 8 maart 2016 het bestemmingsplan ”Nieuwland, Herziening 1” vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft van 17 maart 2016 tot en met 28 april 2016 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn.

Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan met ingang van 29 april 2016 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op www.ruimtelijkeplannen.nl