Nieuwland - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 11 juni  2013 het bestemmingsplan ”Nieuwland” vastgesteld.

Door een belanghebbende is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld tegen dit besluit.

Op 24 december 2013 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  uitspraak gedaan op het beroep. Het beroep is ongegrond verklaard.

Hiermee is het bestemmingsplan “Nieuwland” met ingang van 25 december 2013 onherroepelijk geworden.

De uitspraak van 24 december 2013 is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. De uitspraak is ook hieronder in te zien en tevens op ruimtelijke plannen.nl.