Meeuwenoord - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 8 juni 2014 het bestemmingsplan “Meeuwenoord” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft van 18 juli 2014 tot en met 28 augustus 2014 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan met ingang van 29 augustus 2014 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens zijn de stukken hieronder in te zien en op ruimtelijke plannen.nl