Landsweg 4 - bestemmingsplan onherroepelijk

Door de gemeenteraad is op 11 juni 2013 het bestemmingsplan "Landsweg 4" vastgesteld.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 2 augustus 2013 onherroepelijk geworden.

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van het bouwen van een woning (met alle aan- en uitbouwen en bijgebouwen) op het perceel Landsweg 4 te Vierpolders, met een inhoud van maximaal 1.350 m³.

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 tot 12.30 uur) in het Stadkantoor, Slagveld 36 te Brielle.

De stukken zijn hieronder in te zien en ook op de website ruimtelijkeplannen.nl.