Landelijk gebied, 2e herziening - bestemmingsplan onherroepelijk

Het door de gemeenteraad van Brielle op 12 april 2011 vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk gebied, tweede herziening" heeft vanaf 29 april 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn is geen beroep ingesteld of een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is daardoor op 10 juni 2011 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 12.30 uur) in het Stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle.

Het bestemmingsplan "Landelijk gebied, tweede herziening" is hieronder digitaal raadpleegbaar en via ruimtelijkeplannen.nl.