Kloosterweg 11 - wijzigingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 18 januari 2011 het wijzigingsplan ”Kloosterweg 11” vastgesteld.

Het wijzigingsplan heeft van 28 januari 2011 tot en met 11 maart 2011 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hiermee is het wijzigingsplan “Kloosterweg 11”  met ingang van 12 maart 2011 onherroepelijk geworden.

Het wijzigingsplan is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op de website ruimtelijkeplannen.nl.