Glaspark 4P 2011 - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 13 december 2011 het bestemmingsplan ”Glaspark 4P 2011” vastgesteld.

Tegen dit besluit is door twee belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 13 maart 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen. Het beroep van beide belanghebbenden is ongegrond verklaard.

Hiermee is het bestemmingsplan “Glaspark 4P 2011” met ingang van 14 maart 2013 onherroepelijk geworden. De uitspraak van 13 maart 2013 is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is de uitspraak in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl