G.J. van den Boogerdweg Woningbouw - bestemmingsplan onherroepelijk

Door de gemeenteraad is op 21 februari 2017 het bestemmingsplan "Woningbouw-G.J. van den Boogerdweg" gewijzigd vastgesteld.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld. In haar uitspraak van 17 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan met ingang van 18 januari 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de mededeling van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 12.30 uur) in het Stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle. Het bestemmingsplan is hieronder te downloaden en op www.ruimtelijkeplannen.nl.