Gezondheidscentrum Brielle - bestemmingsplan onherroepelijk

Het door de gemeenteraad van Brielle op 10 november 2009 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Gezondheidscentrum Brielle" heeft vanaf 17 december 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

Tijdens deze termijn is geen beroep ingesteld of een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden.

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de bouw van een gezondscentrum op het perceel Amer 21 te Brielle.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 tot 12.30 uur) in het Stadkantoor, Slagveld 36 te Brielle. Ook kunt u ze hieronder downloaden.