Geuzenpark Atletiek - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 11 oktober 2011 het bestemmingsplan ”Geuzenpark Atletiek” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft van 28 oktober 2011 tot en met 8 december 2011 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hiermee is het bestemmingsplan “Geuzenpark Atletiek”  met ingang van 9 december 2011 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op de website ruimtelijkeplannen.nl.