Geuzenland - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 3 juli 2012 het bestemmingsplan ”Geuzenland” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft van 17 augustus 2012 tot en met 27 september 2012 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hiermee is het bestemmingsplan “Geuzenland”  met ingang van 28 september 2012 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op de website ruimtelijkeplannen.nl.